Mentální trénink

Tento trénink přispívá ke změně zaběhnutých nefunkčních způsobů myšlení a emočního prožívání. Pomáhá odbourat nervozitu, stres a ztrátu koncentrace. Zde pracuji podle strukturovaného přístupu, to znamená rychle, efektivně a podle předem stanoveného plánu a cíle. Trénink se v tomto ohledu příliš neliší od toho fyzického a obsahuje úkoly a cvičení, které postupně plníte jak na sezeních, tak doma. V závislosti na tématu je potřeba v průměru 6 sezení.

Psychoterapie

Při terapii se zaměříme na konkrétní problém, který Vás trápí a snažíme se ho postupně zpracovat a to formou kognitivně behaviorální terapie (KBT). Může se jednat o zranění, narušené sebevědomí, vyhoření a ztrátu motivace či jiné trauma nevyjímaje partnerské problémy, deprese či úzkosti. Nemusí se jednat pouze o sport, ale i o jakékoliv jiné osobní problémy, které ovlivňují vaši životní spokojenost a pohodu. Obsahem těchto sezení je detailní rozebrání problému a hledání způsobů jeho řešení včetně praktického nácviku v reálném životě. Záleží na závažnosti problému, ale takovou hranicí pro změnu je 6-8 sezení.

Biofeedback

Biofeedback je přístroj, který funguje na principu biologické zpětné vazby. Jedná se o praktický nástroj, jak poznat své tělo a naučit se ho ovládat. Senzory vám připevním na tělo stejně jako na obrázku výše a budeme společně sledovat fyziologické projevy těla spojené se stresem jako tepová a dechová frekvence, svalové napětí, kožně galvanický odpor, periferní průtok krve a srdeční variabilitu (HRV). Poté se budete pomocí programu na obrazovce učit, jak tyto projevy ovládat a dosáhnout optimální připravenosti na výkon. Tato metoda byla původně vyvinuta jako součást výcviku kosmonautů a dnes ji využívají top sportovci např. z kanadského olympijského týmu, fotbalový tým AC Milán nebo tenisté. Změna přichází obvykle po 4 sezeních.

 

© 2024 Gabriela Kloudova
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!